top of page

ממעבדת המחקר: אחרי המחר #2 / דיון מקוון עם אדר׳ מטיאס זאורברוך ואדר׳ צבי אפרת

23.6.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 86532743543

מחיר

בשיחה שנייה שתעסוק בעירוניות ובאדריכלות בזמן קורונה, אדר׳ צבי אפרת ישוחח עם אדר׳ מטיאס זאורברוך על האופן שבו עולם התכנון משתנה לנגד עינינו בימים אלו. הדיון יסוב סביב תכנון המרחב הציבורי והפרטי והשפעות התקופה על עתיד הערים. היסטוריון האדריכלות והאדריכל צבי אפרת הוא שותף במשרד אפרת-קובלסקי (EKA), והיה ראש המחלקה לאדריכלות בבצלאל. הוא לימד באוניברסיטאות, הרצה ברחבי העולם, פרסם את כתביו ואצר תערוכות רבות, ביניהן הביתן הישראלי של הביאנלה השמינית לאדריכלות. לאחרונה ראה אור ספרו The Object of Zionism – מחקר ביקורתי בעל ממדים אנציקלופדיים על תכנון המרחב הציוני ועל האדריכלות של מדינת ישראל מראשית המאה העשרים עד שנות השבעים. מטיאס זאורברוך הקים בשנת 1989 עם לואיזה האטון את משרד Sauerbruch Hutton בלונדון. המשרד עבר לברלין ב־1993, וכיום מועסקים בו כמאה עובדים העוסקים בפרויקטים ברחבי אירופה. המשרד התפרסם בזכות מעורבותם הרצינית של האדריכלים בסוגיות של קיימות, וכן ביצירת מרחבים חושניים וחזיתות מרשימות. זאורברוך מרבה לשפוט בתחרויות בינלאומיות לאדריכלות, והרצה במוסדות ובאוניברסיטאות רבות ברחבי העולם. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page