top of page

ממעבדת המחקר: הרכבת הקלה והמרחב הציבורי

15.2.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

שרון גולן־ירון, מנהלת התוכן של בית ליבלינג, מזמינה את חגי ירון, מנהל מינהלת הרכבת הקלה של עיריית תל־אביב–יפו, ואת ד"ר בתאל אשקול מצוות המינהלת לדון בנושא שעתיד לשנות את המציאות היום־יומית שלנו – הרכבת הקלה. בדיון הם יסבירו כיצד מחלקים את המרחב הציבורי בין המשתמשים השונים ברחובות שנעשים בהם היום העבודות לבניית הרכבת הקלה, בהתבסס על עבודת מחקר המבוצעת במסגרת פרויקט sprout במימון האיחוד האירופי. כמו כן, הם ידונו בזמינות המידע התכנוני לציבור ובמנגנונים המיושמים הלכה למעשה כחלק מתהליך ההנגשה.

אירועים נוספים
bottom of page