top of page

ממעבדת המחקר: גגות לעם?

14.12.20, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן של בית ליבלינג שרון גולן־ירון מארחת את אדר׳ יאקוּבּ שטנצני ופרופ׳ יעל מוריה להצצה בתערוכה שעומדת להפתח, ברוכים הבאים לרה:פאבליק


מרחבים ציבוריים בעיר הם התגלמות הדמוקרטיה, הם מייצגים את נקודות החוזק שלה ואת החולשה שלה. רחובות וכיכרות שימשו תמיד רקע לסצנות של חיכוכים וסכסוכים תרבותיים ואידיאולוגיים.   


אם מרחבים מייצגים ארגונים חברתיים, מה הוא תפקידם של טיפולוגיות מרחביות דוגמת טרסות גג משותפות? האם דרושים לנו דחפים חדשים וחזון חדש, או שעלינו להחיות ולארגן מחדש את גגותינו? האם מרחבי הגג שלנו יכולים להחליף כיכרות ופארקים כצורה חדשה של המרחב הציבורי?  


תמונה: תומר אפלבאום

אירועים נוספים
bottom of page