top of page

ממעבדת המחקר: על המודרנה באפריקה

14.9.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

אדריכלות מודרנית באפריקה: אנגולה ומוזמביק כמקרי בוחן בבואנו ללמוד ולהבין לעומק את ההגירה של התנועה המודרנית חובה עלינו לבחון, לנתח ולתעד את המורשת הבנויה המשמעותית באפריקה שמדרום לסהרה, אזור שבו התקיימו דיונים ושועתקו מודלים אדריכליים, אשר במקרים רבים היו תוצאה של שינויים שהתרחשו ביבשות אחרות. הרצאתה של אנה טוסטואיס, נשיאת Dococmo Intenational, ופרופסור לאדריכלות באוניברסיטה הטכנית של ליסבון.

אירועים נוספים
bottom of page