top of page

ממעבדת המחקר: עיר גינות / אדר' רות ליברטי־שלו בהרצאה מקוונת

26.4.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 868 6014 9719

מחיר

בשנים האחרונות אנו שבים לעסוק במתכנן הערים פטריק גדס ובתוכניתו לעיר תל אביב משנת 1925. חזונו הייחודי ליחסי הגומלין בין החברה, הטבע והעיר זוכה לעיון מחודש. מתוך תוכניתו של גדס לתל אביב, תתמקד הרצאה זו ב"גינות הכיס" הפזורות ברחבי העיר, חבויות בלב הבלוקים. יתכן שחלקות מופנמות אלה של מרחב פתוח, הממוקמות במרחק מאה מטרים מן הבית ואף פחות, מגלמות את חזון ״עיר הגנים״ של גדס טוב יותר מכל מרכיביה האחרים של התוכנית. כיום, בימי ההסתגרות שלנו, אפשר להעריך אף יותר את האינטימיות הציבורית הייחודית שיצר גדס באמצעות גינות אלו. הצטרפו אלינו להרצאתה של האדריכלית רות ליברטי־שלו, ראש הנתיב לשימור המורשת הבנויה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. ההרצאה תועבר בזום ובפייסבוק לייב.

אירועים נוספים
bottom of page