top of page

ממעבדת המחקר: אחרי המחר #5 – קיימות, עיצוב וגלובליזציה בעידן הפוסט־קורונה

29.9.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

קיימות, עיצוב וגלובליזציה בעידן הפוסט קורונה – שרון גולן ירון, מנהלת התוכן של בית ליבלינג, מנחה שיחה מקוונת בין אדריכל הנוף מרטין רי־קנו מ־TOPOTEK1 בברלין, לבין האדריכליות יעל גלעד וגלית שיף מגלעד־שיף אדריכלות, על קיימות, עיצוב וגלובליזציה בעידן הפוסט־קורונה. בשיחה יעלו שאלות על קיימות ועל בריאות במרחב הציבורי והפרטי, על הקשר שבין עיצוב לבין שימוש במרחב העירוני, ועל ההשפעה של המגיפה על תחום התכנון בכללותו ועל שיתופי פעולה בינלאומיים בפרט. בדיאלוג בין גרמניה לישראל נשלב למידה הדדית על דרכי ההתמודדות עם האתגרים החדשים שהמגיפה מציבה בפני עולם התכנון, ונציב סימני שאלה על דרכי הפעולה לקראת יום המחר. מרטין רין־קנו הוא אדריכל נוף ארגנטינאי, שלמד בגרמניה והקים בשנת 1996 את משרד TOPOTEK1. במשרד עוסקים באדריכלות ובתכנון נוף, ומשלבים עיצוב עירוני ואומנות לכדי אמירה ביקורתית על המציאות העכשווית. האדריכליות יעל גלעד וגלית שיף הן שותפות בגלעד־שיף אדריכלות, מומחיות בתכנון, עיצוב ומחקר אדריכלי לחדשנות ולתכנון בר־קיימא. המשרד מתמקד במינוף עיצוב, אדריכלות ועירוניות להתמודדות עם שינויי אקלים והשפעתם על יצירת מרחבי חיים וחוסן עירוני. השיחה תתקיים באנגלית.

אירועים נוספים
bottom of page