top of page

ממעבדת המחקר: בית־מולדת – היסטוריה של מגורים בישראל־פלסטין בשנים 1860–2011 / ד"ר אדר' יעל אלואיל בהרצאה מקוונת

18.5.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 829 4452 1277

מחיר

המחאה החברתית ב־2011 הביאה לקדמת הדיון הציבורי והמקצועי בישראל את מרכזיות המגורים במרקם הסביבה הבנויה בישראל בכלל, ובתל אביב בפרט. מספר רב של מחאות ציבוריות לאורך השנים מצביעות על המגורים כעל אובייקט שסביבו מתאגדת הפעילות הפוליטית בישראל. באמצעות סקירה היסטורית של מגורי אזרחים במרחב הישראלי מראשית ההתיישבות ועד העשור האחרון, תעסוק ההרצאה בשאלה מדוע המגורים הם מרכיב מרכזי באסטרטגיה לבניית מדינת הלאום ובעירוניות הישראלית. ד"ר אדר' יעל אלואיל היא ראש קבוצת המחקר ״מעבדת המגורים: היסטוריה ועתיד של סביבות מחיה״ בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page