top of page

הדרכה בתערוכה יוצאת מהכלל העיר הלבנה - מורשת יומיומית

20.9.19, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

הכניסה חופשית

מחיר

ללא הרשמה

תערוכת המבוא של בית ליבלינג מציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה, אתר מורשת תרבות עולמית של אונסקו. התערוכה מציגה את ההתמודדויות הנוגעות לתכנון ולחיים במרחב עירוני שהוא אתר שימור, מקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות ומעודדת דיון בנושא. התערוכה מוצגת בדירת שלושה חדרים בקומת הכניסה של בית ליבלינג: בחדר הראשון מוצג ציר הזמן ההיסטורי של העיר הלבנה, וכן מגירות חומרים תקופתיים. החדר השני מתמקד בסוגיות עכשוויות בשימור. החדר השלישי (השאלה: חדר הפרויקטים) מציג תערוכות מתחלפות העוסקת בשאלה ״מהי העיר הלבנה?״ שעליה משיבים יוצרים וחוקרים מתחומים שונים.

אירועים נוספים
bottom of page