top of page

נוף העיר הלבנה

21.9.19, 13:00

תאריך ושעה

מבואת הכניסה לבית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

מחיר

סיור בגינה החדשה של בית ליבלינג. במהלך הפעילות נעיין בקטלוג של צמחי העיר, נדון בחזון עיר הגנים של מתכנן הערים סר פטריק גדס ונבחן כיצד מיישמים אותו היום. במסגרת השקת בית הספר של העיר אדריכלות, עיצוב ואומנות בית הספר של העיר מתייחס לעיר כמרחב פעולה ולימוד. התוכנית החינוכית פועלת בבית ליבלינג, בבתי ספר וברחבי העיר, ומציעה מקום להתנסות ולעשייה לכל גיל. בית הספר של העיר שואב השראה מהבאוהאוס, שבו שולבו ידע ופרקטיקה מתחומים שונים - אדריכלות, עיצוב ואומנויות. במהלך אירועי הפתיחה יקיים בית הספר של העיר סדרת פעילויות בבית ליבלינג וברחבי העיר. מנהל ואוצר: אדר׳ ערן איזנהמר מנהלת קהילה ובתי ספר: דגנית סנש כתיבה, פיתוח תוכן והדרכה: טל אלפרשטיין, רותם וולק, חיים חכימיאן, מעיין מוזס, אדר׳ דנה מור, שיר מורן, כנרת מקס, רוני רביב

אירועים נוספים
bottom of page