top of page
LOGO_TRANSP.png

שכונה בנויה ממגוון חומרים. הברורים והמתבקשים הם בטון, אספלט וטיח, אבל שכונה מורכבת גם מאנשים,

סיפורים ורעיונות. פלורנטין היא אחת השכונות המוכרות בארץ — מי שלא ביקר בה, בוודאי שמע עליה.

מה מעניק לה את האופי הייחודי שלה? בסדרה בת חמישה מפגשים נבקש להביא את הסיפור השכונתי של פלורנטין, על המוחשי והלא מוחשי בשכונה בציר שבין עבר — הווה — עתיד.

 

נתחיל בהקמת פלורנטין כשכונה של בעלי מלאכה וקהילות יהודיות מאזור הבלקן, וסיפורים על תכנון השכונה והחיים בה כגורמים המכוננים ומעצבים את אופיה גם כיום. נמשיך בבחינת התפתחות השכונה לאורך השנים, ובפרט בעשור האחרון —

אז עברה השכונה תהליכי שינוי ופיתוח ניכרים. נציג את החזון העירוני לגבי התכנון העתידי של השכונה, שבא לידי ביטוי בתוכניות מדיניות ותכנון המקודמות בה, שישפיעו על היבטים שונים בשכונה בתחומי התנועה, המרחב הציבורי והבינוי. זאת לצד תהליכים שנועדו להבטיח את שימור המרקם ההיסטורי, ערכי התרבות והאופי הייחודי של פלורנטין.

 

סדרת מפגשי "השכבות של פלורנטין" — שיתוף פעולה בין  בית ליבלינג, מחלקת השימור העירונית,

צוות תכנון יפו והדרום ומנהל קהילה אגף דרום. 

מפגש 1 — 13.3, 20:00

סיפורים אמיתיים: פלורנטין

אנשי ונשות השכונה יספרו סיפורים שקרו באמת על הקסם הבלתי מוחשי של פלורנטין.

 

מפגש 2 — 3.4, 19:30

עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין? 

הרצאות קצרות על ההיסטוריה של השכונה, המורשת התכנונית שלה,

ואיך הן משפיעות על המרחב כפי שהוא מוכר ונחווה כיום. 

 

מפגש 3 — 19.4, 10:00

להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין

כיצד נראית מדיניות עיצוב בשטח? על מה היא משפיעה? וכיצד מתנסחת שפה אדריכלית לשכונה? 

 

מפגש 4 — 8.5, 19:30

מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר 

היכרות עם מסמך המדיניות החדשה המחויבת בתהליך קבלת היתר בנייה. 

 

מפגש 5 — 26.5, 19:30

יידוע ציבור: תוכנית צפון פלורנטין 

הצגת תוכנית הסופית לצפון פלורנטין לציבור התושבים והתושבות ובעלי עניין בשכונה.

התוכנית עוסקת בשימור והתחדשות הרקמה העירונית, במרחב הציבורי ובקיימות בשכונה

(המפגש יתקיים בקאנטרי העלייה).

 • מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר
  מדיניות העיצוב החדשה של פלורנטין: שפה, סגנון, חומר
  Wed, May 08
  Tel Aviv-Yafo
  May 08, 2024, 7:30 PM – 9:30 PM
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  בערב זה נציג את מאפייני מדיניות העיצוב החדשה של השכונה ונענה על שאלות הנוגעות לתכנון הנדרש בתהליך קבלת היתר לבנייה חדשה ותוספות על מבנים קיימים (כולל בניינים לשימור).
  Share
 • Opening of an exhibition: The Gems
  Opening of an exhibition: The Gems
  Sun, May 26
  Liebling House
  May 26, 2024, 7:30 PM GMT+3
  Liebling House, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  In the fourth exhibition that takes place in the project room, the artist Daniel Al-Hassid addresses the question "What is the White City?" Through the performance "The Good Stones", a series of stop-motion animated videos that explore the urban experience and memory.
  Share
 • להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין
  להבין עיצוב אדריכלי: סיור בשכונת פלורנטין
  Fri, Apr 19
  תל אביב-יפו
  Apr 19, 2024, 10:00 AM – 11:30 AM
  תל אביב-יפו, כיכר המושבות, תל אביב-יפו
  הצטרפו לסיור בשכונה בו נבין באמצעות התבוננות את המשמעות של מדיניות לעיצוב: סגנון אדריכלי, נפח הבניין, מרפסות ופרטים אחרים הם רק חלק מהמרכיבים של ההנחיות לפלורנטין החדשה.
  Share
 • עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין?
  עושים שכונה: מה מיוחד בפלורנטין?
  Wed, Apr 03
  Tel Aviv-Yafo
  Apr 03, 2024, 7:30 PM – 9:30 PM
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  ערב הרצאות קצרות על הדרכים שבהן המורשת התכנונית של השכונה משפיעה ומעצבת את הדי-אן-איי של חיי היומיום בה על ציר עבר-הווה-עתיד.
  Share
 • סיפורים אמיתיים: פלורנטין
  סיפורים אמיתיים: פלורנטין
  Wed, Mar 13
  Tel Aviv-Yafo
  Mar 13, 2024, 8:00 PM
  Tel Aviv-Yafo, Idelson St 29, Tel Aviv-Yafo, Israel
  שישה דוברים יספרו בעל-פה סיפור אמיתי על פלורנטין. יספרו: ניר פרידמן, ציפה קמפינסקי, תמר גורן, שחר פוני, ביני בוקה ומיכל בן יעקב.
  Share
bottom of page